• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 232 kết quả

gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Bảy 26/03/2016 5:41 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cần giúp về Auto NotePad
Trả lời: 5
Xem: 1131

Re: Cần giúp về Auto NotePad

=]] auto game nhiều thế không biết, mình auto web game thôi. Address này nọ không đủ trình :3
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Sáu 08/01/2016 1:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: file exe của vb6 không chạy được trên nền win7
Trả lời: 6
Xem: 1540

Re: file exe của vb6 không chạy được trên nền win7

Vẫn lệnh regsvr32 thôi bạn ạ. Bạn đính kèm file ocx hoặc dll đó lên đây xem nào.
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Ba 05/01/2016 8:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: file exe của vb6 không chạy được trên nền win7
Trả lời: 6
Xem: 1540

Re: file exe của vb6 không chạy được trên nền win7

Mình đang dùng win 7 64bit, bạn up thử file exe kèm CSDL lên mình test thử xem sao.
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Hai 04/01/2016 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: file exe của vb6 không chạy được trên nền win7
Trả lời: 6
Xem: 1540

Re: file exe của vb6 không chạy được trên nền win7

Mình cũng dùng vb6 xuất exe trên win 7. Theo kinh nghiệm của mình thì có thể xảy ra các trường hợp sau, bạn giải quyết theo thứ tự ưu tiên nhé. #1. Vấn đề tương thích. Right click vào file exe -> chọn Troubleshoot Compatibility rồi làm theo hướng dẫn. #2. Các thư viện được sử dụng trong phần mềm chư...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Năm 24/09/2015 5:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vòng lặp trong VB6?
Trả lời: 3
Xem: 740

Re: Vòng lặp trong VB6?

Có 2 cách để bạn cho đoạn nhạc lặp lại, 1 là dùng thuộc tính PlayCount có sẵn Đặt = code hoặc trong hộp thoại custom của nó cũng có. WindowsMediaPlayer1.settings.playCount = Solanplay Cách 2 là đặt code này trong một cái timer, timer sẽ kiểm tra nếu vị trí đang play hiện tại = với chiều dài đoạn nhạ...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Năm 24/09/2015 5:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin các anh chị giúp đỡ bài tập nhỏ
Trả lời: 1
Xem: 540

Re: Xin các anh chị giúp đỡ bài tập nhỏ

1. Để xóa 1 ký tự gần đây nhất bạn có thể dùng hàm left(chuỗi, số ký tự cần lấy) để lấy ra các ký tự bên trái, kết hợp với hàm len(chuỗi) để bỏ bớt 1 ký tự. Ví dụ a = left(a,len(a)-1), tiếp theo nếu muốn thực hiện các phép tính với biến a thì dùng hàm val(a) hoặc cint(a) hoặc clng(a),.... để lấy giá...
gửi bởi TheAngelInMyLove
CN 20/09/2015 6:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vòng lặp trong VB6?
Trả lời: 3
Xem: 740

Re: Vòng lặp trong VB6?

Bạn kiểm tra vị trí hiện tại đang phát, nếu nó trùng với chiều dài file nhạc thì đặt lệnh play thôi. Mình chỉ có thể gợi ý như vậy vì không biết bạn dùng thư viện nào để play nhạc.
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Bảy 29/08/2015 3:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cần việt hóa ứng dụng vb
Trả lời: 7
Xem: 1324

Re: Cần việt hóa ứng dụng vb

Nếu chỉ có exe thì 99,99% không ai giúp được bạn.
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Năm 09/07/2015 3:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: So sánh 3 giá trị để ra kết quả.
Trả lời: 1
Xem: 602

Re: So sánh 3 giá trị để ra kết quả.

Mã: Chọn hết

If ĐK1 and ĐK2 and ĐK3 then
         'Đặt code thực thi ở đây
End If

Bạn cứ dùng code như trên là được
gửi bởi TheAngelInMyLove
CN 29/03/2015 1:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi gửi mail qua stmp.google.com
Trả lời: 2
Xem: 755

Re: Lỗi gửi mail qua stmp.google.com

Gửi em trai Do từ ngày 15/4/2014 Google đã tăng biện pháp bảo mật các tài khoản gmail lên để tránh việc bị tấn công nên việc cài đặt thêm tài khoản gmail sẽ có thể bị lỗi không thể kết nối tài khoản được do bị chặn. Em trai đăng nhập vào gmail xong vào link này: https://www.google.com/settings/secur...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Hai 23/03/2015 9:33 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin code khởi động lại ứng dụng
Trả lời: 4
Xem: 807

Re: Xin code khởi động lại ứng dụng

Khởi động lại ứng dụng thì mình thấy chỉ cần làm được những điều sau là OK 1. Xác định đường dẫn file EXE để gọi nó lên, code dưới để làm điều đó Dim AppPath As String AppPath = App.Path If Right(AppPath, 1) <> "\" Then AppPath = AppPath + "\" AppPath = AppPath + App.EXEName &...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Bảy 24/01/2015 12:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề về đương dẫn
Trả lời: 3
Xem: 756

Re: Vấn đề về đương dẫn

Cách khác:

Mã: Chọn hết

MsgBox Replace(Text1, Chr(34), "")
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Ba 02/12/2014 4:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Muốn tạo 1 chương trình lấy mã CPU ID bằng VB6
Trả lời: 2
Xem: 516

Re: Muốn tạo 1 chương trình lấy mã CPU ID bằng VB6

Bạn search diễn đàn từ khóa ghi file text ra nhiều mà, search trước khi hỏi nhé.
gửi bởi TheAngelInMyLove
CN 06/07/2014 12:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: CÁC ANH GIÚP EM VỚI Ạ VB6.0 THANH TRƯỢT DỌC Ạ
Trả lời: 1
Xem: 590

Re: CÁC ANH GIÚP EM VỚI Ạ VB6.0 THANH TRƯỢT DỌC Ạ

Mình cho bạn một ví dụ nhé. Chuẩn bị: 1 Frame (Name = Frame1), kẻ thêm 1 picture box trong frame (Name = Picture1), trong picturebox đặt một command gán index = 0 (Name = Command1), một command nữa đặt bên ngoài frame để load thêm command (Name = Command2), Một VScroll (Name = VScroll1). Code: Priva...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Sáu 23/05/2014 2:55 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo hộp thoại cảnh báo khi tắt chương trình VB6
Trả lời: 8
Xem: 1114

Re: Tạo hộp thoại cảnh báo khi tắt chương trình VB6

;)) VB6 thì như trên nhé bạn, đọc không kỹ gì cả.
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Sáu 23/05/2014 2:50 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Shell Winrar
Trả lời: 2
Xem: 502

Re: Shell Winrar

Trước tiên bạn khai báo hàm API này: Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _ (ByVal hwnd As Long, ByVal lpszOp As String, _ ByVal lpszFile As String, ByVal lpszParams As String, _ ByVal LpszDir As String, ByVal FsShowCmd As Long) _ As Long ...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Bảy 10/05/2014 3:31 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Có ai biết code đóng trình duyệt Chrome không chỉ em với !
Trả lời: 11
Xem: 2013

Re: Có ai biết code đóng trình duyệt Chrome không chỉ em với

:> chờ hoài thì cũng tự mình tìm được đúng không bạn, có nhiều cách, mỗi cách một ưu khuyết điểm riêng, mình theo dõi chủ đề này từ bữa tới giờ, chờ xem bạn chủ top có chịu khó mày mò không, mình cũng không tán thành việc hỏi lại những thứ đã có đầy rẫy trên mạng, lần nữa hoan nghênh bạn chủ top chị...
gửi bởi TheAngelInMyLove
CN 04/05/2014 10:55 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: visual basic rất lag????
Trả lời: 9
Xem: 1301

Re: visual basic rất lag????

À cái vụ này giải quyết đơn giản mà mấy u, chỉ việc right click lên file vb6.exe hoặc shortcut của nó, vào thẻ Compatibility, chọn "Disable display scaling on high DPI settings" hay "Disable desktop composition" gì đó mình không nhớ rõ, chọn một trong hai tùy chọn đó thôi, ;)) xo...
gửi bởi TheAngelInMyLove
T.Tư 30/04/2014 6:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lặp lại form
Trả lời: 3
Xem: 655

Re: Lặp lại form

Nếu ý của bạn là đóng form1 thì form2 hiện ra, đóng form2 thì form1 hiện ra thì trong sự kiện Form Unload thêm vào dòng code show form còn lại.
Vậy là cứ đóng form này form kia hiện ra liên tục liên tục :))

Chọn tìm kiếm nâng cao