• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 56 matches

by tamnv
Mon 03/05/2010 11:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về BingDingNavigator
Replies: 1
Views: 544

Re: Hỏi về BingDingNavigator

Trong vb6 mình gọi sự kiện Botton.Click như thế này.
Select Case KeyCode
Case vbKeyEscape
cmdRefresh_Click
.....
Nhưng trong Vb.net lại không được.
Các bạn giúp với.
Các bạn trong diễn đàn "a_xit" tamnv ra rồi à? - đã mấy ngày rồi mà chẳng ai thèm trao đổi lấy một câu!!!!
by tamnv
Mon 03/05/2010 6:55 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về BingDingNavigator
Replies: 1
Views: 544

Hỏi về BingDingNavigator

Trong BingDingNavigator có mấy nút Add, Save.... Nhưng bất tiện cái là cứ phải rê chuột đến và Click. Các bạn có cách nào để sử dụng phím tắt, Ví dụ nhấn Alt + S thì nút Save thực hiện.
by tamnv
Fri 30/04/2010 4:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối SQLserver+VB.net+Crystal Report (toàn bộ hỏi ở đây)
Replies: 399
Views: 122004

Re: Kết nối SQLserver+VB.net+Crystal Report (toàn bộ hỏi ở đ

Hỏi cái vấn đề trên " Baby " quá mình bỏ đi đây
by tamnv
Fri 30/04/2010 4:04 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối SQLserver+VB.net+Crystal Report (toàn bộ hỏi ở đây)
Replies: 399
Views: 122004

Re: Kết nối SQLserver+VB.net+Crystal Report (toàn bộ hỏi ở đ

Các bạn ơi! Cái Section1( Report Header) của mình nó không hiển thị, cả khi In và Preview mặc dù mình đã đưa vào đấy rất nhiều thứ.
Mình tìm hiểu mất nhiều thời gian rồi, mà không ra. Bạn nào biết giúp mình với!!!
by tamnv
Wed 31/03/2010 10:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 62151

Re: Mong các bro giúp giải quyết vấn đề trong datagrid vb.ne

Trong sự kiện"
Private Sub TenDGR_CellMouseClick
' Nếu Column chứa checkbox =0
If e.ColumnIndex = 0 Then
msgbox("xxxx")
End If
by tamnv
Fri 26/03/2010 11:21 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Datagridview chứa combobox ?
Replies: 7
Views: 3513

Re: Datagridview chứa combobox ?

Bạn phải lọc ở nguồn của Combobox ấy. Ví dụ combobox1.datasouse = bindingXXX. Nếu như trong các lớp học của bạn có mã lớp a1, a2, ..... thì bạn gán ( If XXXma_lop = a1 then bindingXXX.filter = "a1" ). Trong đó XXXma_lop có thể là text, combobox, hoặc là cái gì đó tùy bạn.
by tamnv
Tue 23/03/2010 3:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 62151

Re: Hỏi về ComboBox

Bài toán của mình đơn giản thôi..: Duyệt qua Combobox1 lấy dữ liệu Add vào combobox2.
Mình viết viết thế này:
for i as interger = 0 to cbo1.Items.cause -1
cbo2.Items.add(cbo1.selectedrvalue)
next
Nhưng không được,
Bạn biết chỉ giùm!!!
by tamnv
Mon 22/03/2010 8:49 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 62151

Re: Hỏi về ComboBox

xuất hiện lỗi như thế này: "Conversion from type 'DataRowView' to type 'String' is not valid", Bạn ơi!!!
by tamnv
Mon 22/03/2010 4:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 62151

Re: Hỏi về ComboBox

Mình đã thử viết trên VB6 rồi conver Sang VB.net, nhưng cũng không được, chán lắm rồi.
Mọi người cho mình hỏi duyệt qua Combobox với. Mình đã viết: For Each r As ? In Me.combox.?? nhưng không biết mấy cái " ? " là cái gì.
by tamnv
Sun 07/03/2010 8:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp em về cái combobox và listbox với (vb.net)
Replies: 1
Views: 595

Re: giúp em về cái combobox và listbox với (vb.net)

Thử đưa nó vào sự kiện SelectedIndexChange của ComboBox ?
by tamnv
Tue 02/03/2010 10:56 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9371

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

Rõ ràng trên GridView có "Tên hàng hoá", Mình gán thế này: Dim Ten_hhoa As String = Me.dgvHhx_ct.Item(Me.dgvHhx_ct.Columns("dgvTen_hhoa").Index, i).Value. Thế mà nó chỉ ra "Mã hàng" thôi. Theo tôi nghĩ là trong nguồn DataGridView chứa "mã", nhưng khi thể hiển ...
by tamnv
Mon 01/03/2010 10:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 62151

Re: Hỏi về ComboBox

Đưa vào sự kiện đó cũng được nhưng không chuẩn lắm. Vì khi bấm mũi tên lên, xuống thì lệnh đó cũng thực hiện.
by tamnv
Mon 01/03/2010 9:20 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 62151

Hỏi về ComboBox

Trong VB6, Combox chia làm hai vùng: vùng 1 là vỏ ngoài, vùng 2 là cái danh sách thả xuống. Như vậy trong sự kiện Click mình có thể ấn định được bấm chuột vào vùng nào. Trong VB.net Mình muốn thực hiện vài việc chỉ khi bấm chuột vào danh sách thả xuống, nhưng khi bấm chuột vào Combox cho danh sách t...
by tamnv
Mon 01/03/2010 8:10 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Help !!! DatagridView và bindingnavigator (vb.net)
Replies: 4
Views: 1818

Re: Help !!! DatagridView và bindingnavigator (vb.net)

Chúc mừng bạn đã thành công. Nhưng nếu như thực hiện kéo thả thì không cần dòng lệnh trên. Bạn thử tìm hiểu sự khác nhau đó và giới thiệu cho mọi người tham khảo!!!
by tamnv
Mon 01/03/2010 6:48 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9371

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

Bác SharetoShare nói đúng rồi trong CSDL mình phải có danh mục hàng hóa(dm_hhoa), Đvt.... . Trong GridView mình add Combox và gán như sau. Me.dgvTen_hhoa.DataPropertyName = "ma_hhoa" Me.dgvTen_hhoa.DataSource = Me.Dm_hhoaBindingSource Me.dgvTen_hhoa.DisplayMember = "ten_hhoa" Me....
by tamnv
Mon 01/03/2010 10:05 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9371

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

Trong DataBase chỉ lưu mã hàng hoá, mã đơn vị tính...... Nhưng khi đưa ra GridView mình phải đưa ra Tên hàng hoá, tên Đơn vị tính ....Như vậy một dòng trong Grid chứa cả mã và tên mình muốn tạo ra một DataTable giống y như trong Grid thể hiện. chứ còn set datatable=datasource của gridview thì còn nó...
by tamnv
Sun 28/02/2010 6:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9371

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

Source của dataGridView toàn mã thôi. dataGridView của mình add thêm một số Combox chứa tên. Mình muốn đưa sang một bảng khác có cả mã và tên.
by tamnv
Sun 28/02/2010 8:53 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9371

Re: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

Cách này mình chưa làm nhưng, theo mình nghĩ thì không được vì nó không có tên cột.
by tamnv
Sun 28/02/2010 8:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cộng cột "Thành tiền" trong DataGridView
Replies: 6
Views: 2199

Re: Cộng cột "Thành tiền" trong DataGridView

Mình gọi thủ tục "Tính tổng" trong sự kiện DataBindingComplete trong DataGridView. Như vậy khi Loadform, Next, Edit, Delete thủ tục đó đều thực hiện.
by tamnv
Sat 27/02/2010 10:21 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable
Replies: 14
Views: 9371

Đưa dữ liệu từ DataGridView vào DataTable

Mình muốn tạo một DataTable chứa dữ liệu của DataGriwView.
Ý tưởng là tạo một Mảng, Duyệt dữ liệu trong DataGridView đưa vào Mảng đó. tiếp tục tạo ra DataTable Sau đó Import từ Mảng. Nhưng có vẻ phức tạp quá. Bạn nào có cách nào hay hơn không "chỉ giáo" cho, Cám ơn nhiều!!!

Go to advanced search