• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5143 kết quả

gửi bởi truongphu
T.Bảy 04/02/2017 7:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: lấy tiêu đề tất cả cửa sổ!
Trả lời: 2
Xem: 376

Re: lấy tiêu đề tất cả cửa sổ!

Bạn duyệt hWnd từ 0 đến vd 100.000
sau đó cứ add các tiếu đề vào listbox
gửi bởi truongphu
T.Bảy 04/02/2017 7:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Các thắc mắc thường gặp VB6 và VBS
Trả lời: 26
Xem: 41812

Re: Các thắc mắc thường gặp VB6 và VBS

gửi bởi Luu Thu Lien » T.Hai 09/01/2017 8:46 pm https://www.youtube.com/watch?v=4ovM-A9MjDA Chào bạn Luu Thu Lien Rất vui vì bạn đã bỏ chút thời gian để góp ý, chia sẻ kiến thức về VB. Đầu xuân, Chúc bạn LTLien và các bạn khác trong CLBVB năm mới vui vẻ, khỏe. Mong bạn LTLien tiếp tục tham gia CLBV...
gửi bởi truongphu
T.Sáu 25/11/2016 8:51 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Help Replace Text
Trả lời: 1
Xem: 203

Re: Help Replace Text

[vb]Sub ThayNhomTu() ' Use Wildcards With Selection.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Forward = True .Text = "C?u [0-9]:" .Replacement.Text = "@" .MatchWildcards = True .Wrap = wdFindContinue .Execute Replace:=wdReplaceAll End With End Sub[/vb] (Nhấn vào menu Mở...
gửi bởi truongphu
T.Sáu 21/10/2016 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: ngắt trang excel bằng vba
Trả lời: 4
Xem: 281

Re: ngắt trang excel bằng vba

Câu trả lời dựa trên giả thiết bạn biết VBA nhất định . Duyệt trên cột có head là "Bộ phận", khi dữ liệu thay đổi, VBA phải chèn ngắt trang. VD: [vb]Dim R As Range Set R = ActiveSheet.UsedRange If Cells(i, 20) <> Cells(i - 1, 20) then ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=R.C...
gửi bởi truongphu
T.Tư 22/06/2016 8:49 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)
Trả lời: 2
Xem: 642

Re: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)

m, n thuộc nguyên, dương và khác 0.
[vb]
Private Function TongSoNguyenLienTiep&(ByVal m&, ByVal n&)
For m = m To n Step 1
TongSoNguyenLienTiep = TongSoNguyenLienTiep + m
Next
End Function

Private Sub Command1_Click()
MsgBox TongSoNguyenLienTiep(2, 15)
End Sub[/vb]
gửi bởi truongphu
T.Tư 20/04/2016 10:07 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề khởi động file exe cùng windows
Trả lời: 3
Xem: 723

Re: Vấn đề khởi động file exe cùng windows

1- Thư viện phụ trách class wscript là wshom thuộc Windows [do đấy code trên đương nhiên không chạy đượpc trên Linux] 2- viết nhanh vbscript, ta chả cần biết điều trên làm gì, dùng ngay hàm CreateObject: [vb]Set aaa = CreateObject("WScript.Shell")[/vb] Với aaa, bạn có thể dùng các hàm của ...
gửi bởi truongphu
T.Hai 11/04/2016 9:02 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin cho hỏi về WScript.Shell
Trả lời: 5
Xem: 1268

Re: Xin cho hỏi về WScript.Shell

Thông báo như sau:" Run-time error: Automation error %1 is not a valid Win32 application" Với HĐH XP, mức bảo mật còn đơn sơ, các phần mềm tự do chạy, thậm chí tác động vô tư lên các folder hay file quan trọng. Lên Win 7 thì mức bảo mật bắt đầu khó hơn. Lỗi thông báo trên là lỗi bảo mật k...
gửi bởi truongphu
CN 03/04/2016 4:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đổi rads sang độ
Trả lời: 2
Xem: 926

Re: Đổi rads sang độ

[vb]Private Sub Command1_Click() MsgBox Degree(1.5707963267949) & vbCrLf & "hay " & CInt(Degree(1.5707963267949)) MsgBox Rads(90) MsgBox Cos(Rads(90)) & vbCrLf & "hay " & Format(Cos(Rads(90)), "0.0") MsgBox Sin(Rads(90)) & vbCrLf & "...
gửi bởi truongphu
T.Bảy 20/02/2016 7:24 pm
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Game bắn pháo
Trả lời: 1
Xem: 495

Game bắn pháo

[vb] Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long Const PI! = 3.1416 Dim Ve As Boolean, Power%, Goc%, vitriX&, vitriY&, Shotting As Boolean Dim LanBan%, Trung As Boolean, Tông% Private Sub Command1_Click() 'Start Command1.Visible = False LanBan = 0: Tông = 0 Pict...
gửi bởi truongphu
T.Bảy 30/01/2016 8:49 pm
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Chủ đề: Mã nguồn lịch ÂD 2016 đơn giản
Trả lời: 0
Xem: 1511

Mã nguồn lịch ÂD 2016 đơn giản

[vb] ' Coded by truongphu Dim NgàyAL As Integer, TênNgàyAL As String, ThángAL As Integer, TênThángAL As String, Nam As Integer, TênNaM As String, Nh As String Private Function ToAL(data As Date) Dim Can() As String, Chi() As String, TêTDL As Date Can = Split("Canh,Tân,Nhâm,Qúy,Giáp,Ât,Bính,Ðinh...
gửi bởi truongphu
T.Bảy 21/11/2015 10:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về hàm Mid
Trả lời: 2
Xem: 399

Re: Hỏi về hàm Mid

Hi! Chào anh xuanha, lâu ngày quá!

Thêm chức năng của hàm Mid: gần như hàm Right nhưng dùng hay hơn:
3- Chữ hòa: MID("Cộng hoà",6) --> đối số ở sau (Length) bỏ

Chữ hòa ở đây có được do Mid cắt chuỗi từ vị trí thứ 6 đến hết chuỗi.
vd: MID("Cộng hoà xã hội",6) = hoà xã hội
gửi bởi truongphu
T.Năm 06/08/2015 10:47 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin mọi người giúp đỡ về Mảng
Trả lời: 3
Xem: 414

Re: Xin mọi người giúp đỡ về Mảng

sẽ hiện lên yêu cầu nhập vào số hàng M và số cột N để cho mình nhập, sau khi nhập vào thì sẽ tạo thành 1 cái bảng MxN cho mình và có thể nhập được số vào trong các ô của bảng đó. 1- Hoan hô Dark.Cosmos, Đề nghị Dark.Cosmos (nếu có thời gian) đăng ký làm Điều Hành nhóm Box VBA, VB6 vì Điều Hành ít n...
gửi bởi truongphu
T.Sáu 24/07/2015 11:44 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Các Pro kiểm tra lỗi không thể lưu workbook trong VBA
Trả lời: 4
Xem: 376

Re: Các Pro kiểm tra lỗi không thể lưu workbook trong VBA

Code của bạn có 7 dòng
- dòng 1 và 7 = sub = ok
- dòng 2 và 6 = điều kiện = ok
- dòng 4 và 5 = ok
=> lỗi dòng 3: Cells.Clear

Đối tượng Cells phải ghi cụ thể: ví dụ ô C2 = Cells(2, 3).Clear
gửi bởi truongphu
CN 19/07/2015 12:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?
Trả lời: 3
Xem: 498

Re: Đọc tất cả các File trong một Folder (có mã unicode)?

Tên File unicode thì tạm ổn, chỉ còn vấn đề là thư mục cũng unicode thì khó. Chuyện nầy DĐ đã giải quyết từ mấy năm trước... Tìm lại tài liệu mất cả buổi! Private Type BrowseInfo hWndOwner As Long pIDLRoot As Long pszDisplayName As Long lpszTitle As Long ulFlags As Long lpfnCallback As Long lParam ...
gửi bởi truongphu
CN 19/07/2015 12:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: In nội dung từ file text ra máy in bị lỗi font
Trả lời: 3
Xem: 408

Re: In nội dung từ file text ra máy in bị lỗi font

Để in unicode đc, bạn có thể "vẽ" chữ Unicode lên đó. Vâng, chính xác là vẽ lên Dùng hàm textOutw gtdcomputer hay đấy. Với TextOutW, ta chọn control có hdc như picture box, rồi TextOutW nội dung unicode đọc trong file text, xong thì in. Cách khác: dán nội dung unicode vào đối tượng Create...
gửi bởi truongphu
CN 19/07/2015 12:11 pm
Chuyên mục: [VB] Công cụ, tiện ích
Chủ đề: Công cụ VBS
Trả lời: 2
Xem: 3550

Re: Công cụ VBS

Các File như VBS, HTA... chúng ta viết code trên notepad, lưu dưới đuôi VBS hay HTA... Như thế khi mở File vbs bằng notepad, code vẫn y nguyên.
Các File nầy khi chạy, sẽ có công cụ riêng trong Widows để biên dịch và chạy ứng dụng.
gửi bởi truongphu
T.Tư 08/04/2015 5:30 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Mừng clbvb chuyển nhà thành công
Trả lời: 4
Xem: 500

Mừng clbvb chuyển nhà thành công

Mừng clbvb chuyển nhà (ké thầy LDN) thành công!
\m/

Tuần nay thấy forum biến mất cũng buồn!
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về Đưa trang web vào VBA
Trả lời: 3
Xem: 581

Re: Hỏi về Đưa trang web vào VBA

Components chỉ hổ trợ thêm control trên Form VB6 chuẩn. Còn References thì hổ trợ viết code
Các ứng dụng VBA không hổ trợ components nên bạn không thấy icon của Tools để vẽ control
gửi bởi truongphu
T.Hai 30/03/2015 9:09 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 182
Xem: 48284

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

e chạy nhưng nó chỉ chạy được phần số đầu tiên từ kí tự thứ 2 trở đi không chạy ra đc, Sub newmacro() Dim ZZZ As Long Selection.GoTo , , 1 For ZZZ = 1 To 999 With Selection.Find .Text = "n" & ZZZ & "" .Replacement.Text = "@@@_(n" & ZZZ & ").___(n&q...

Chọn tìm kiếm nâng cao