• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 5156 matches

by truongphu
Wed 01/01/2020 9:22 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: VB của mình không có data environment
Replies: 1
Views: 1959

Re: VB của mình không có data environment

Chúc Mừng Năm Mới!

Data Environment do thằng MSDE.DLL phụ trách. Bạn kiếm trên mạng rồi dán vào System32. Hy vọng giải quyết tốt.
(Một số dll cần đăng ký với Regsvr32, code trên Command Prompt như sau)
Regsvr32 msde.dll
by truongphu
Sat 23/11/2019 6:44 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 197
Views: 136393

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Selection trên MS Word là dấu nháy.
Bạn phải bôi đen đoạn văn, tối thiểu là 1 ký tự thì Selection.Copy mới hoạt động được chứ! OK?
by truongphu
Thu 22/08/2019 6:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL
Replies: 2
Views: 3923

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

"Select * From Table1" với * là chọn tất cả các field. Nếu bạn chỉ chọn, vd 2 field mà thôi, bạn phải kê rõ, cách nhau dấu phẩy. Vd: "Select MaSV, TenSV From Table1" Và nếu Text1 có text là MaSV, Text2 là TenSV. ( Đương nhiên MaSV và TenSV đều là tên field của Table1 ) Bạn có thể...
by truongphu
Fri 15/02/2019 5:03 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Ghé thăm lại chốn xưa.
Replies: 24
Views: 10335

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Đầu xuân, Thân ái chúc anh NOBI và các anh chị, bạn hữu xa gần yêu mến CLBVB một năm mới an khang, thịnh vượng!
truongphu


Với VB6, rất vui khi bộ Office 2019 vẫn dùng VBA quen thuộc!
by truongphu
Mon 05/11/2018 5:36 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chuyển mã code VBA sang VB6.0
Replies: 1
Views: 4246

Re: Chuyển mã code VBA sang VB6.0

Từ dòng 35 đến 45 là thừa. Tại dòng 35 bạn gán cho biến PA1=3 thì Select Case PA1 làm gì? Sẽ có ngay 1 kết quả là R.Boolean acUnion, p
by truongphu
Sun 30/09/2018 5:53 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ
Replies: 1
Views: 3389

Re: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ

Trong function trên, bạn huyenthu86 viết khá tốt với người mới nhập môn VB6. 1- Cú pháp If... Then a- Nếu bạn dùng [if=điều kiện] và [Then=kết quả]chỉ 1 hàng thì không dùng End If (kết thúc) Vd: If x <= 2 Then kq = 1 b- Nếu bạn dùng nhiều hàng, buộc phải dùng End If Vd: If x <= 2 Then kq = 1 End If ...
by truongphu
Thu 09/08/2018 7:26 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Thắc mắc về lỗi syntax error VBA
Replies: 1
Views: 2440

Re: Thắc mắc về lỗi syntax error VBA

[vb]With [Class]
End With[/vb]
Trạng thái With dùng với một đối tượng nào đó

Code của bạn:
With .
có nghĩa là gì thế?
Nên Complie error là đúng

VD:
With Target
If .Columns.Font.Bold = True Then MsgBox "a"
End With
by truongphu
Mon 28/05/2018 4:41 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Công thức chuyển đổi tọa độ từ WGS-84 sang VN-2000
Replies: 11
Views: 25116

Re: Công thức chuyển đổi tọa độ từ WGS-84 sang VN-2000

target_locked wrote:Hoặc thư viện hay hàm chuyển đổi này cũng được.


http://thaoqnapc.blogspot.com/2015/11/u ... wgs84.html

Cũng khó đọc đó :D
by truongphu
Mon 28/05/2018 4:37 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]
Replies: 2
Views: 2793

Re: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]

Private Sub Command1_Click() Trong Sub hay function, chỉ chạy trên 1 luồng . Các lệnh tuần tự thực hiện Và thông thường, khi Sub hay function nào đó đang thi hành, ngừng các sub khác Do While True i = i + 1 Đây là lệnh vô tận (khoảng hơn 2 tỉ) làm sao đến lượt Call Run(Label2) ? khi nào Call Run(La...
by truongphu
Sat 23/09/2017 2:07 am
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)
Replies: 2
Views: 11279

Re: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Tôi đã đọc nhiều bài viết của Dark.Cosmos, Rất hay và tôi học hỏi thêm nhiều điều.

Trạng thái With... End With thường dùng cho đối tượng (Class), do vậy khi dùng với Type thì chạy không được!

Gởi Dark.Cosmos project tôi tạm sửa với thêm class, chạy êm với with =D>
by truongphu
Fri 19/05/2017 6:16 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)
Replies: 4
Views: 2213

Re: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)

Tôi chép code trên vô 1 modun của excel và chạy tốt. Nhưng cứ nghĩ tại sao câu lệnh số 4 (TongSoNguyenLienTiep = TongSoNguyenLienTiep + m) kg vi phạm quy tắc về đệ quy nhỉ. Xin anh truongphu hoặc anh em khác giải thích. Bạn gởi bài từ T.Sáu 02/12/2016 9:30 pm Xin lỗi vì tôi ít ghé nhen. Cầu mong bạ...
by truongphu
Thu 18/05/2017 3:18 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Chào bác Trương Phú
Replies: 2
Views: 2929

Re: Chào bác Trương Phú

Chào bạn tindl88
Tôi lâu lâu lại ghé clbvb như nhớ chút kỷ niệm xưa. Mấy năm nay không dùng Vb6 nên code quên hết sạch, cũng uổng hen.
Cảm ơn bạn tindl88 nhắc tới, có dịp nào đó lang thang ở NT sẽ liên lạc sau.
(Ở SG còn vương vấn NoBi chưa gặp :(( )

Chúc bạn tindl88 sức khỏe
by truongphu
Sat 04/02/2017 7:29 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: lấy tiêu đề tất cả cửa sổ!
Replies: 2
Views: 1265

Re: lấy tiêu đề tất cả cửa sổ!

Bạn duyệt hWnd từ 0 đến vd 100.000
sau đó cứ add các tiếu đề vào listbox
by truongphu
Sat 04/02/2017 7:21 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các thắc mắc thường gặp VB6 và VBS
Replies: 26
Views: 64178

Re: Các thắc mắc thường gặp VB6 và VBS

gửi bởi Luu Thu Lien » T.Hai 09/01/2017 8:46 pm https://www.youtube.com/watch?v=4ovM-A9MjDA Chào bạn Luu Thu Lien Rất vui vì bạn đã bỏ chút thời gian để góp ý, chia sẻ kiến thức về VB. Đầu xuân, Chúc bạn LTLien và các bạn khác trong CLBVB năm mới vui vẻ, khỏe. Mong bạn LTLien tiếp tục tham gia CLBV...
by truongphu
Fri 25/11/2016 8:51 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Help Replace Text
Replies: 1
Views: 961

Re: Help Replace Text

[vb]Sub ThayNhomTu() ' Use Wildcards With Selection.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Forward = True .Text = "C?u [0-9]:" .Replacement.Text = "@" .MatchWildcards = True .Wrap = wdFindContinue .Execute Replace:=wdReplaceAll End With End Sub[/vb] (Nhấn vào menu Mở...
by truongphu
Fri 21/10/2016 4:25 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: ngắt trang excel bằng vba
Replies: 4
Views: 1773

Re: ngắt trang excel bằng vba

Câu trả lời dựa trên giả thiết bạn biết VBA nhất định . Duyệt trên cột có head là "Bộ phận", khi dữ liệu thay đổi, VBA phải chèn ngắt trang. VD: [vb]Dim R As Range Set R = ActiveSheet.UsedRange If Cells(i, 20) <> Cells(i - 1, 20) then ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=R.C...
by truongphu
Wed 22/06/2016 8:49 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)
Replies: 4
Views: 2213

Re: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)

m, n thuộc nguyên, dương và khác 0.
[vb]
Private Function TongSoNguyenLienTiep&(ByVal m&, ByVal n&)
For m = m To n Step 1
TongSoNguyenLienTiep = TongSoNguyenLienTiep + m
Next
End Function

Private Sub Command1_Click()
MsgBox TongSoNguyenLienTiep(2, 15)
End Sub[/vb]
by truongphu
Wed 20/04/2016 10:07 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Vấn đề khởi động file exe cùng windows
Replies: 3
Views: 1706

Re: Vấn đề khởi động file exe cùng windows

1- Thư viện phụ trách class wscript là wshom thuộc Windows [do đấy code trên đương nhiên không chạy đượpc trên Linux] 2- viết nhanh vbscript, ta chả cần biết điều trên làm gì, dùng ngay hàm CreateObject: [vb]Set aaa = CreateObject("WScript.Shell")[/vb] Với aaa, bạn có thể dùng các hàm của ...
by truongphu
Mon 11/04/2016 9:02 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin cho hỏi về WScript.Shell
Replies: 5
Views: 2474

Re: Xin cho hỏi về WScript.Shell

Thông báo như sau:" Run-time error: Automation error %1 is not a valid Win32 application" Với HĐH XP, mức bảo mật còn đơn sơ, các phần mềm tự do chạy, thậm chí tác động vô tư lên các folder hay file quan trọng. Lên Win 7 thì mức bảo mật bắt đầu khó hơn. Lỗi thông báo trên là lỗi bảo mật k...

Go to advanced search