• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5154 kết quả

gửi bởi truongphu
T.Năm 22/08/2019 6:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL
Trả lời: 2
Xem: 1859

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

"Select * From Table1" với * là chọn tất cả các field. Nếu bạn chỉ chọn, vd 2 field mà thôi, bạn phải kê rõ, cách nhau dấu phẩy. Vd: "Select MaSV, TenSV From Table1" Và nếu Text1 có text là MaSV, Text2 là TenSV. ( Đương nhiên MaSV và TenSV đều là tên field của Table1 ) Bạn có thể...
gửi bởi truongphu
T.Sáu 15/02/2019 5:03 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Ghé thăm lại chốn xưa.
Trả lời: 23
Xem: 7062

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Đầu xuân, Thân ái chúc anh NOBI và các anh chị, bạn hữu xa gần yêu mến CLBVB một năm mới an khang, thịnh vượng!
truongphu


Với VB6, rất vui khi bộ Office 2019 vẫn dùng VBA quen thuộc!
gửi bởi truongphu
T.Hai 05/11/2018 5:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chuyển mã code VBA sang VB6.0
Trả lời: 1
Xem: 2786

Re: Chuyển mã code VBA sang VB6.0

Từ dòng 35 đến 45 là thừa. Tại dòng 35 bạn gán cho biến PA1=3 thì Select Case PA1 làm gì? Sẽ có ngay 1 kết quả là R.Boolean acUnion, p
gửi bởi truongphu
CN 30/09/2018 5:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ
Trả lời: 1
Xem: 2004

Re: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ

Trong function trên, bạn huyenthu86 viết khá tốt với người mới nhập môn VB6. 1- Cú pháp If... Then a- Nếu bạn dùng [if=điều kiện] và [Then=kết quả]chỉ 1 hàng thì không dùng End If (kết thúc) Vd: If x <= 2 Then kq = 1 b- Nếu bạn dùng nhiều hàng, buộc phải dùng End If Vd: If x <= 2 Then kq = 1 End If ...
gửi bởi truongphu
T.Năm 09/08/2018 7:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo app visual basic chạy ứng dụng FFMPEG
Trả lời: 2
Xem: 2211

Re: Tạo app visual basic chạy ứng dụng FFMPEG

Có lẽ bạn hỏi ở box android hen
gửi bởi truongphu
T.Năm 09/08/2018 7:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Thắc mắc về lỗi syntax error VBA
Trả lời: 1
Xem: 960

Re: Thắc mắc về lỗi syntax error VBA

[vb]With [Class]
End With[/vb]
Trạng thái With dùng với một đối tượng nào đó

Code của bạn:
With .
có nghĩa là gì thế?
Nên Complie error là đúng

VD:
With Target
If .Columns.Font.Bold = True Then MsgBox "a"
End With
gửi bởi truongphu
T.Hai 28/05/2018 4:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Công thức chuyển đổi tọa độ từ WGS-84 sang VN-2000
Trả lời: 11
Xem: 21206

Re: Công thức chuyển đổi tọa độ từ WGS-84 sang VN-2000

target_locked đã viết:Hoặc thư viện hay hàm chuyển đổi này cũng được.


http://thaoqnapc.blogspot.com/2015/11/u ... wgs84.html

Cũng khó đọc đó :D
gửi bởi truongphu
T.Hai 28/05/2018 4:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]
Trả lời: 2
Xem: 2322

Re: Chạy hàm đa luồng có tham số [help]

Private Sub Command1_Click() Trong Sub hay function, chỉ chạy trên 1 luồng . Các lệnh tuần tự thực hiện Và thông thường, khi Sub hay function nào đó đang thi hành, ngừng các sub khác Do While True i = i + 1 Đây là lệnh vô tận (khoảng hơn 2 tỉ) làm sao đến lượt Call Run(Label2) ? khi nào Call Run(La...
gửi bởi truongphu
T.Bảy 23/09/2017 2:07 am
Chuyên mục: Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)
Trả lời: 2
Xem: 7981

Re: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Tôi đã đọc nhiều bài viết của Dark.Cosmos, Rất hay và tôi học hỏi thêm nhiều điều.

Trạng thái With... End With thường dùng cho đối tượng (Class), do vậy khi dùng với Type thì chạy không được!

Gởi Dark.Cosmos project tôi tạm sửa với thêm class, chạy êm với with =D>
gửi bởi truongphu
T.Sáu 19/05/2017 6:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)
Trả lời: 4
Xem: 1856

Re: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)

Tôi chép code trên vô 1 modun của excel và chạy tốt. Nhưng cứ nghĩ tại sao câu lệnh số 4 (TongSoNguyenLienTiep = TongSoNguyenLienTiep + m) kg vi phạm quy tắc về đệ quy nhỉ. Xin anh truongphu hoặc anh em khác giải thích. Bạn gởi bài từ T.Sáu 02/12/2016 9:30 pm Xin lỗi vì tôi ít ghé nhen. Cầu mong bạ...
gửi bởi truongphu
T.Năm 18/05/2017 3:18 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Chào bác Trương Phú
Trả lời: 2
Xem: 1451

Re: Chào bác Trương Phú

Chào bạn tindl88
Tôi lâu lâu lại ghé clbvb như nhớ chút kỷ niệm xưa. Mấy năm nay không dùng Vb6 nên code quên hết sạch, cũng uổng hen.
Cảm ơn bạn tindl88 nhắc tới, có dịp nào đó lang thang ở NT sẽ liên lạc sau.
(Ở SG còn vương vấn NoBi chưa gặp :(( )

Chúc bạn tindl88 sức khỏe
gửi bởi truongphu
T.Bảy 04/02/2017 7:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: lấy tiêu đề tất cả cửa sổ!
Trả lời: 2
Xem: 1087

Re: lấy tiêu đề tất cả cửa sổ!

Bạn duyệt hWnd từ 0 đến vd 100.000
sau đó cứ add các tiếu đề vào listbox
gửi bởi truongphu
T.Bảy 04/02/2017 7:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Các thắc mắc thường gặp VB6 và VBS
Trả lời: 26
Xem: 57196

Re: Các thắc mắc thường gặp VB6 và VBS

gửi bởi Luu Thu Lien » T.Hai 09/01/2017 8:46 pm https://www.youtube.com/watch?v=4ovM-A9MjDA Chào bạn Luu Thu Lien Rất vui vì bạn đã bỏ chút thời gian để góp ý, chia sẻ kiến thức về VB. Đầu xuân, Chúc bạn LTLien và các bạn khác trong CLBVB năm mới vui vẻ, khỏe. Mong bạn LTLien tiếp tục tham gia CLBV...
gửi bởi truongphu
T.Sáu 25/11/2016 8:51 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Help Replace Text
Trả lời: 1
Xem: 819

Re: Help Replace Text

[vb]Sub ThayNhomTu() ' Use Wildcards With Selection.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Forward = True .Text = "C?u [0-9]:" .Replacement.Text = "@" .MatchWildcards = True .Wrap = wdFindContinue .Execute Replace:=wdReplaceAll End With End Sub[/vb] (Nhấn vào menu Mở...
gửi bởi truongphu
T.Sáu 21/10/2016 4:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: ngắt trang excel bằng vba
Trả lời: 4
Xem: 1463

Re: ngắt trang excel bằng vba

Câu trả lời dựa trên giả thiết bạn biết VBA nhất định . Duyệt trên cột có head là "Bộ phận", khi dữ liệu thay đổi, VBA phải chèn ngắt trang. VD: [vb]Dim R As Range Set R = ActiveSheet.UsedRange If Cells(i, 20) <> Cells(i - 1, 20) then ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=R.C...
gửi bởi truongphu
T.Tư 22/06/2016 8:49 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)
Trả lời: 4
Xem: 1856

Re: giải giúp tớ với : viết VBA tính tổng liên tiếp từ m tới n (m<n)

m, n thuộc nguyên, dương và khác 0.
[vb]
Private Function TongSoNguyenLienTiep&(ByVal m&, ByVal n&)
For m = m To n Step 1
TongSoNguyenLienTiep = TongSoNguyenLienTiep + m
Next
End Function

Private Sub Command1_Click()
MsgBox TongSoNguyenLienTiep(2, 15)
End Sub[/vb]
gửi bởi truongphu
T.Tư 20/04/2016 10:07 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề khởi động file exe cùng windows
Trả lời: 3
Xem: 1441

Re: Vấn đề khởi động file exe cùng windows

1- Thư viện phụ trách class wscript là wshom thuộc Windows [do đấy code trên đương nhiên không chạy đượpc trên Linux] 2- viết nhanh vbscript, ta chả cần biết điều trên làm gì, dùng ngay hàm CreateObject: [vb]Set aaa = CreateObject("WScript.Shell")[/vb] Với aaa, bạn có thể dùng các hàm của ...
gửi bởi truongphu
T.Hai 11/04/2016 9:02 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin cho hỏi về WScript.Shell
Trả lời: 5
Xem: 2203

Re: Xin cho hỏi về WScript.Shell

Thông báo như sau:" Run-time error: Automation error %1 is not a valid Win32 application" Với HĐH XP, mức bảo mật còn đơn sơ, các phần mềm tự do chạy, thậm chí tác động vô tư lên các folder hay file quan trọng. Lên Win 7 thì mức bảo mật bắt đầu khó hơn. Lỗi thông báo trên là lỗi bảo mật k...
gửi bởi truongphu
CN 03/04/2016 4:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đổi rads sang độ
Trả lời: 2
Xem: 1438

Re: Đổi rads sang độ

[vb]Private Sub Command1_Click() MsgBox Degree(1.5707963267949) & vbCrLf & "hay " & CInt(Degree(1.5707963267949)) MsgBox Rads(90) MsgBox Cos(Rads(90)) & vbCrLf & "hay " & Format(Cos(Rads(90)), "0.0") MsgBox Sin(Rads(90)) & vbCrLf & "...
gửi bởi truongphu
T.Bảy 20/02/2016 7:24 pm
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Game bắn pháo
Trả lời: 1
Xem: 2302

Game bắn pháo

[vb] Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long Const PI! = 3.1416 Dim Ve As Boolean, Power%, Goc%, vitriX&, vitriY&, Shotting As Boolean Dim LanBan%, Trung As Boolean, Tông% Private Sub Command1_Click() 'Start Command1.Visible = False LanBan = 0: Tông = 0 Pict...

Chọn tìm kiếm nâng cao