• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 515 matches

by neverland87
Sat 13/02/2010 12:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Làm cho phần mềm "ngốn" ít RAM ???
Replies: 8
Views: 1613

Re: Làm cho phần mềm "ngốn" ít RAM ???

devper94 wrote:.NET là vậy: phần lớn chương trình đều chiếm 10MB RAM trở lên.

Có lẽ cách duy nhất là dùng ngôn ngữ khác.

Cụ thể là hợp ngữ :D
by neverland87
Sat 06/02/2010 7:50 am
Forum: Đóng góp ý kiến, thắc mắc về diễn đàn
Topic: một số vấn đề nhỏ
Replies: 11
Views: 4106

Re: một số vấn đề nhỏ

Yêu cầu hình đại diện nhỏ là đúng. Sẽ thế nào diễn đần có 1000 thành viên, mỗi thành viên đều đưa avatar có kích trước trên 2 MB; 2 GB liệu có còn nhỏ nữa không? Còn về hình đại diện có sẵn của diễn đàn, bạn chỉ nghĩ đến kích thước của nó mà chưa nghĩ đến chuyện nhiều thành viên xài chung 1 avatar c...
by neverland87
Sun 31/01/2010 7:40 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng
Replies: 7
Views: 1715

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

duykhanh wrote:Em làm được rùi :x . Nhưng cho em hỏi tiếp là làm sao đổ tiếp mảng này vào listbox để nó hiển thị các items trong csdl lên listbox?

Có vầy thôi là ra: ListBox1.DataSource = contactList
-----------------
Khả năng tự học (hỏi) của em tốt quá :D
by neverland87
Sun 31/01/2010 5:50 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng
Replies: 7
Views: 1715

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Kiến thức ADO.NET cơ bản thôi mà :( [vbnet]Imports System.Data.SqlClient Module Module1 Sub Main() Dim contactList As New List(Of String) Dim connString As String = "Server = .;Database = AdventureWorks;Integrated Security = True" Dim connection As New SqlConnection(connString) Dim sQuery ...
by neverland87
Sun 31/01/2010 11:20 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng
Replies: 7
Views: 1715

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Lặp qua các phần tử trên cột đó rồi đưa vào mảng là được mà.
by neverland87
Fri 29/01/2010 11:27 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: các hàm trong label (help!!!)
Replies: 1
Views: 782

Re: các hàm trong label (help!!!)

Mình mới học về visual basic 2005 ... Mình muốn biết về các hàm dùng cho label các bạn giúp mình nhé! À mỗi hàm cho mình 1 ví dụ nhé!!! thanks các bạn nhiều :x -Cách 1: Tham khảo ở đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.label_methods.aspx -Cách 2: Dùng ngay tính năng I...
by neverland87
Wed 27/01/2010 10:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về form login???
Replies: 12
Views: 1769

Re: Vấn đề về form login???

thuyan1990 wrote:ý mình là muốn hỏi bạn tại sao phải dùng OR vì mình thấy trong cái code của mình đâu có cài nào cần dùng OR đâu :(

'OR' là Username
by neverland87
Tue 26/01/2010 10:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về form login???
Replies: 12
Views: 1769

Re: Vấn đề về form login???

ý bạn là sao mình không hiểu "- 2: thử nhập chuỗi sau: 'OR' (có dấu nháy) vào ô txtTaiKhoan" Và nếu để tránh "giải pháp nối chuỗi dễ bị dính Sql Injection." thì phải làm thế nào bạn?? Bạn fix cái code trên dùm mình cái thanks! Chắc nói vầy bạn sẽ hiểu: txtTaiKhoan.Text = "'...
by neverland87
Tue 26/01/2010 10:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về form login???
Replies: 12
Views: 1769

Re: Vấn đề về form login???

- 1: truyvan = "SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE UsrName='" & taikhoan & "'AND UsrPass='" & matkhau & "'" --> giải pháp nối chuỗi dễ bị dính Sql Injection.
- 2: thử nhập chuỗi sau: 'OR' (có dấu nháy) vào ô txtTaiKhoan
by neverland87
Tue 26/01/2010 10:16 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: website quảng bá du lịch Việt Nam
Replies: 1
Views: 1240

Re: website quảng bá du lịch Việt Nam

Ý tưởng của mình: vào thử các website du lịch, xem cách website của người ta vận hành thế nào là bạn có thể tìm ra được chức năng mà bạn sẽ làm.
by neverland87
Mon 25/01/2010 3:25 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: làm sao để trên webform hiện cái Messagebox
Replies: 14
Views: 5046

Re: làm sao để trên webform hiện cái Messagebox

vodanh_20 wrote:Mình đang viết trên webform.đâu có code Javasript gì đâu đây :(

Webform mới cần có JavaScript chứ :D
by neverland87
Wed 20/01/2010 9:52 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()
Replies: 16
Views: 2981

Re: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()

NovaFooc wrote:câu này dễ nè, để em xơi :">
theo logic là txtA.Text = "0" -> txtA.TextChanged -> Convert.ToInt32(txtB.Text) error vì txtB.Text = "0" chưa kịp chạy :)

Như vậy có thể suy ra được: event của các control luôn có độ ưu tiên hơn event Load của Window??
by neverland87
Wed 20/01/2010 8:40 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()
Replies: 16
Views: 2981

Re: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()

Cám ơn anh HaiPT đã có những chia sẻ rất thú vị, thực tình em cũng ứ ớ với tình huống anh đặt ra :"> tiếp sau đây là 1 tình huống khác có dính đến chuỗi, chẳng là : - Mình đặt 2 textbox control lần lượt là txtA và txtB lên form. - Trong event Load của form, mình có đoạn code sau: [vbnet]Private...
by neverland87
Wed 20/01/2010 5:51 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Upload file using VB.NET
Replies: 4
Views: 1385

Re: Upload file using VB.NET

Nếu trước khi chạy chương trình tôi vô Explorer gõ \\192.168.1.100 nó hiện cửa sổ đòi User, Pass tôi điền đầy đủ vô Enter thì chạy ứng dụng nó sẽ không báo lỗi nữa Vì một khi bạn đã nhập \\192.168.1.100, hệ thống sẽ lưu sự chứng thực thành công vào cache, những lần đăng nhập sau bạn sẽ được phép và...
by neverland87
Tue 19/01/2010 9:55 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()
Replies: 16
Views: 2981

Re: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()

The basic difference between them is “Convert” function handles NULLS while “i.ToString()” does not, it will throw a NULL reference exception error. So as good coding practice using “convert” is always safe. Không hổ danh là cao thủ anhtuyenbk. --> Chúng ta nên sử dụng Convert.ToString để mã nguồn ...
by neverland87
Tue 19/01/2010 8:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()
Replies: 16
Views: 2981

[Đố]Sự khác nhau giữa Convert.ToString() và .ToString()

Như tựa đề của bài này, đố mọi người tìm được sự khác nhau cơ bản giữa phương thức Convert.ToString(...) và <đối tượng>.ToString().
by neverland87
Tue 19/01/2010 7:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET
Replies: 3
Views: 918

Re: [Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET

warezplatinum wrote:Mình có một PingBox trong Yahoo và mình muốn nhúng nó vào phần mềm của mình
Bạn nào có thể giúp đỡ mình được không ? :) :)

Dùng WebBrowser control, sau đó code như sau:
WebBrowser1.DocumentText = "<b>HTML của PingBox ở đây</b>"
by neverland87
Tue 19/01/2010 6:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Có gì khác nhau giữa 1 số lệnh??
Replies: 25
Views: 7915

Re: Có gì khác nhau không??

Đã test rồi nên mới biết 3 cái đó cùng 1 nhiệm vụ là xuống dòng . Nhưng ko biết nó có khì khác nữa :( Nếu vậy thì không khác nhau, chỉ là 1 món ăn với 3 cách nấu, nhưng cách nấu nào cũng cho kết quả vào miệng >:) vbCrLf , vbNewLine : đều là xuống dòng vbCrLf, chr(13) & chr(10): động tác xuống d...
by neverland87
Fri 15/01/2010 11:01 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Ảnh bài viết của tin tức
Replies: 6
Views: 1902

Re: Ảnh bài viết của tin tức

-Không chạy được thì bạn ghi lỗi lên đây, chứ than thế này thì ai giúp được.
-Dùng code xử lý ảnh thế này thì làm chậm quá trình xử lý của server! Không biết xử lý hàng trăm ảnh,... thì sẽ thế nào heng.
by neverland87
Thu 14/01/2010 10:49 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Ảnh bài viết của tin tức
Replies: 6
Views: 1902

Re: Ảnh bài viết của tin tức

Chào cả nhà, cả nhà cho mình hỏi xíu. Mihf có một web, trong phần trang chủ, có mục "bài viết được xem nhiều nhất" và "bài viết phản hồi nhiều nhất". Mình muốn đưa một ảnh cỡ nhỏ đi kèm với tên bài viết vào đó được không? Cái này có phải lưu thành hai file ảnh trực tiếp không? (...

Go to advanced search